Date: Nov.4-7, 2023

Location: Wuhan, China

 • 0000

  Days

 • :
 • 00

  Hours

 • :
 • 00

  Minutes

 • :
 • 00

  Seconds

Workshop 3

Combs in Research and Applications


Organizer:

Xingjun Wang, Peking University


Speakers:

Yasha  Yi, University of Michigan

Jian Wang,  Huazhong University of Science and Technology

Chao Xiang, The University of Hong Kong

Kan Wu, Shanghai Jiao Tong University

Baicheng Yao, University of Electronic Science and Technology of China

Heng Zhou, University of Electronic Science and Technology of China

Haowen Shu, Peking University

Yang Liu, EPFL

Zhichao Ye, Qaleido Photonics


 • HOST

 • ORGANIZERS

 • CO-HOSTS

 • TECHNICAL SPONSORS